Sunday, May 31, 2020  
  Register Login
   Polityka prywatności i plików cookie (ciateczek) Minimize

  I. Ochrona danych osobowych

  1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady pozyskiwania, przetwarzania i zabezpieczania danych
  osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem z usług platformy e-mini, sklepu
  internetowego (zwanej dalej Serwisem). Podstawą prawną Polityki Prywatności jest
  rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
  osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
  danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

  2. Administratorem Twoich danych osobowych w Serwisie jest:
  Skuba Polska Sp. z o.o. z nadrzędnymi podmiotami, z siedzibą przy ul. Wspólna Droga 6, 05-850 Jawczyce, tel. (22) 36 00 777, adres e-mail: emini@skuba.com.pl
  NIP: 1181788586
  REGON: 140098298
  (zwana dalej Spółką).
  Administrator danych nie powołał Inspektora Ochrony Danych.

  3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych osobowych oraz prywatności Użytkowników Serwisu,
  Spółka opracowała wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają na celu zapewnienie poszanowania
  prywatności i ochrony danych osobowych podczas korzystania z zawartości Serwisu.

  4. Spółka stosuje wszelkie niezbędne zabezpieczenia techniczne, fizyczne i organizacyjne w celu ochrony danych Użytkowników. Aby chronić dane osobowe Użytkowników, Spółka podjęła odpowiednie kroki w celu weryfikacji tożsamości Użytkowników, w związku z tym udzielenie dostępu do usług i danych osobowych wymaga podania identyfikatora Użytkownika i hasła. Użytkownik może w dowolnym czasie zmienić hasło.

  5. Dane osobowe Użytkownika Serwisu przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

  6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez Użytkownika w formularzach rejestracyjnych. W zakresie uzasadnionym daną usługą, Spółka może poprosić Użytkownika Serwisu o podanie w formularzu następujących danych osobowych:
  a) imię, nazwisko;
  b) nazwa firmy;
  c) ulica nr domu/lokalu
  d) kod, miejscowość;
  e) e-mail;
  f) numer telefonu;
  g) numer NIP, REGON;
  h) identyfikatory Użytkownika i hasło.

  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest warunkiem nawiązania współpracy ze Spółką, podpisania umowy, złożenia zamówienia, natomiast konsekwencją ich nie podania będzie brak możliwości nawiązania współpracy ze Spółką.

  8. Spółka może zbierać dane osobowe podane w formularzach przez Użytkowników i przetwarzać w celu:
  a) dokonania procesu rejestracji w Serwisie,
  b) realizacji zamówień,
  c) kontaktu handlowego drogą mailową lub telefonicznie,
  d) tworzenia konta do logowania w Serwisie,
  e) wysyłania informacji o charakterze marketingowym,
  f) udziału w konkursach organizowanych przez Spółkę,
  g) rekrutowania na wybrane stanowiska pracy,
  h) rozpatrywania reklamacji,
  i) odpowiedzi na zapytania o informacje nadesłane przez Użytkowników,
  j) do celów podatkowych i rachunkowych.

  9. W przypadku konieczności dostarczenia zamówienia dane osobowe mogą być udostępniane operatorom
  pocztowym lub przewoźnikom wyłącznie w celu dostarczenia zamówienia. Dane osobowe mogą też być
  udostępnione podmiotom współpracującym ze Spółką w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną, email marketing.

  10. Dane osobowe pozostawione w Serwisie, Spółka nie przekazuje do państwa trzeciego lub organizacji
  międzynarodowej.

  11. Administrator danych zapewnia Użytkownikowi Serwisu dostęp do swoich danych osobowych. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo przeniesienia danych. Dane będą przetwarzane do momentu wyrażenia sprzeciwu. Zmiany mogą być dokonywane w dowolnym czasie, po uprzednim zalogowaniu się do Serwisu lub kontaktując się z Działem Handlowym właściwym dla miejsca prowadzenia działalności lub bezpośrednio z Centralą firmy.

  12. Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z realizacją zakupów będą przetwarzane przez okres
  niezbędny do realizacji zakupów i zamówienia lub do czasu zakończenia współpracy, po czym dane podlegające archiwizacji będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń, tj. 10 lat. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych, kontaktu telefonicznego, objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane do czasu odwołania zgody.

  13. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkownika po rozwiązaniu Umowy lub
  cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli
  przepisy krajowe lub unijne bądź prawa międzynarodowego obligują Administratora do retencji danych.

  14. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę narusza przepisy RODO,
  Użytkownik którego dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych
  Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

  15. Spółka zastrzega sobie prawo do zmian w Polityce Prywatności i zasad stosowania plików „cookies” w
  Serwisie, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, zmiany prawa w zakresie Ochrony Danych
  Osobowych oraz rozwój Serwisu internetowego. O wszelkich zmianach Spółka będzie informować w sposób
  widoczny i zrozumiały.  II. Polityka plików cookies


  Ciasteczka (cookies)
  W ramach serwisu skuba.com.pl, stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z niego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym (komputerze, tablecie, itp.). Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies w ustawieniach przeglądarki.

  22 marca 2013 roku weszły w życie przepisy nowelizowanej ustawy Prawa Telekomunikacyjnego bazującego na ogólnych wytycznych Parlamentu Europejskiego. Zgodnie z nowym prawem właściciele stron muszą poinformować użytkowników o tym, że ich strona wykorzystuje cookies oraz w jakim celu.

  Por.: Art. 173 Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.), oraz Ustawa o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 21 grudnia 2012, poz. 1445).

  Czym są pliki cookies?
  Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki zawierające dane zapisywane w momencie odwiedzenia określonej strony internetowej. Mogą być tworzone w pamięci urządzenia zarówno przez serwer WWW, jak i przez samą stronę (czyli po stronie urządzenia). Umożliwiają działanie różnych elementów stron, np. liczników, statystyk, zapamiętują preferencje użytkownika (np. wielkość czcionki), itp.

  Jakie ciasteczka są wykorzystywane?
  Sama strona skuba.com.pl oraz Serwis e-mini wykorzystuje następujące typy plików cookie:
  a) Tymczasowe (sesyjne) - pliki tymczasowo znajdujące się w pamięci przeglądarki, które pozostają w jej
  pamięci do momentu zakończenia sesji (wyłączenia przeglądarki).
  b) Stałe - pliki pozostające w pamięci przeglądarki tak długo, jak pozwalają na to wybrane przez
  Użytkownika ustawienia przeglądarki.
  c) Funkcjonalne - umożliwiają zapamiętanie preferowanych przez użytkownika funkcjonalności Serwisu.

  Ponadto, z uwagi na wykorzystanie funkcji lub/i treści z zewnętrznych serwisów, mogą zostać zapisane następujące ciasteczka:
  * Google - związane z wykorzystaniem anonimowych statystyk Analytics oraz wtyczki Google Maps
  * Cookies oprogramowania Flash - różnią się od innych plików używanych na tej stronie z powodu ilości, rodzaju oraz sposobu, w jaki dane są przechowywane.

  Po zaakceptowaniu informacji o używaniu ciasteczek na pasku na górze strony - utworzy się jeszcze jedno stałe ciasteczko z informacją, by komunikat ten nie pokazywał się więcej danemu użytkownikowi (należy kliknąć przycisk "Akceptuję").

   Print   


  ul. Wspólna Droga 6
  05-850 Jawczyce k/Warszawy

  tel.: 48 (22) 36 00 750 do 753 (sprzedaż)
  tel.: 48 (22) 36 00 777 (recepcja)
  fax: 48 (22) 36 00 778

     


  Al. Roździeńskiego 188A
  40-203 Katowice

  tel.: 48 (32) 250 52 63
         48 (32) 250 52 64

  fax: 48 (32) 250 52 32

   


  ul. Głogowska 248/272
  60-104 Poznań

  tel.: 48 (61) 843 91 29
         48 (61) 843 91 30
         48 (61) 843 21 67
         48 (61) 843 21 63
  fax: 48 (61) 843 22 25
   


  ul. Kaczeńcowa 18
  91-214 Łódź

  tel.: 48 (42) 253 20 80
  fax: 48 (42) 253 20 88


   

  ul. Wrocławska 180
  62-800 Kalisz

  tel.: 48 (62) 742 47 03
  fax: 48 (62) 742 47 03
    

   

  Biuro sprzedaży czynne: 

  Czynne pn.-pt. w godz. 7-18, sob. 8-13.

  Biuro sprzedaży czynne: 

  Czynne pn.-pt. w godz. 8-18, sob. 8-13.

  Biuro sprzedaży czynne: 

  Czynne pn.-pt. w godz. 8-18, sob. 8-13.

    
  Biuro sprzedaży czynne: 

  Czynne pn.-pt. w godz. 8-18, sob. 8-13.


  Biuro sprzedaży czynne:
   

  Czynne pn.-pt. w godz. 8-18, sob. 8-13.
   

  Kamil Jotkiewicz tel. 48 533 012 950

  Karol Parol tel. 48 530 703 311

  Robert Mróz tel. 48 533 461 533
   
   

  Grzegorz Sobieraj tel. 48 505 119 764

  Robert Moric tel. 48 533 306 613

  Krzysztof Wasiewicz tel. 48 505 119 767
    

  Marcin Wysocki tel. 48 502 062 775

  Mateusz Woźnica tel. 48 502 062 656

  Paweł Łukowczyk tel. 48 533 306 626

  Marcin Kaźmierczak tel. 48 530 703 312
   

  Łukasz Bujanowski tel. 48 519 199 840

  Konrad Ścibór tel. 48 510 118 7190

  Arkadiusz Krzewiński tel. 48 533 306 614

  Piotr Czarnecki tel. 48 533 306 632
   

  Paweł Kaczmarek tel. 48 533 012 660
    
    
  Grzegorz Kowalik tel. 48 533 012 667
      

  Tomasz Kordulasiński  tel. 48 533 306 608
   

  Dział Reklamacji:

  Bogdan Kosim tel. 48 502 181 915


   

         

   
  ul. Hutnicza 25f
  81-061 Gdynia
   
   
  tel.: 48 (58)
  663 10 34
  tel.: 48 (58) 621 17 96
  tel.: 48 (58) 623 32 02
  fax: 48 (58) 663 10 34
   
   


  ul. Walentynowicz Anny 5
  20-328 Lublin
   
  tel.: 48 (81)
  745 06 43
  fax: 48 (81) 504 93 75 
   
    
   


  ul. Szczecińska 11a
  54-517 Wrocław

  tel.: 48 (71) 349 82 (30-32)
  fax: 48 (71) 349 89 58

    
   

   
  ul. Traugutta 75
  05-825 Grodzisk Mazowiecki
   
  tel.: 48 (22)
  755 60 32
  fax: 48 (22) 755 60 33
   
   
   
  Andrzejów Duranowski 1C
  96-500 Sochaczew
   
  tel.:

  fax
  :
   
   
  Biuro sprzedaży czynne: 

  Czynne pn.-pt. w godz. 8-18, sob. 8-13.
   
  Biuro sprzedaży czynne: 

  Czynne pn.-pt. w godz. 8-18, sob. 8-13.
   
  Biuro sprzedaży czynne: 

  Czynne pn.-pt. w godz. 8-18, sob. 8-13.
   
  Biuro sprzedaży czynne: 

  Czynne pn.-pt. w godz. 8-18, sob. 8-13.
  Biuro sprzedaży czynne: 

  Czynne pn.-pt. w godz. 8-18, sob. 8-13.
  Maria Tkaczyk tel. 48 533 306 618

  Robert Wożniak tel. 48 533 306 652

  Paweł Majkowski tel. 48 533 306 696

  Michał Kłobuszewski tel. 48 533 306 660

  Krzysztof Nowakowski tel. 48 533 306 692

   


  Rafał Tomiło tel. 48 533 306 640


  Sebastian Szmit tel. 48 533 306 645

  Łukasz Biały
  tel. 48 533 306 643

  Tomasz Łupina tel. 48 503 306 642

  Marcin Sykut tel. 48 519 160 424

   

  Grzegorz Picheta tel. 48 533 306 607

  Bogusław Konikiewicz tel. 48 533 306 658

  Piotr Bojaś tel. 48 533 306 604

  Piotr Brożyna tel. 48 533 306 515

   

  Andrzej Majewski tel. 48 533 306 624

  Jakub Strzęboszewski tel. 48 533 306 620

  Tomasz Piesta tel. 48 533 306 621

  Krzysztof Kordium tel. 48 533 306 619

   


  Łukasz Turowski tel. 48 533 306 600

  Jarosław Grabowski tel. 48 533 306 646

  Daniel Kowalewski tel. 48 533 306 648  Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 51

  15-111
  Białystok

  tel./fax:   48 85 733 39 34

       
   


  ul. 1905 roku 49

  26-600 Radom

  tel.:  48 (48) 360 16 74


     ul.
  Brata Alberta 116
  42-224 Częstochowa

  tel.:   48 (34) 325 30 42,
  48 (34) 325 42 13

  fax:   48 (34) 324 60 71

     ul. Polna 134/136 (hala nr 7)
  87-100 Toruń

  tel.:  48 (56) 621 15 10
          48 (56) 622 08 13
          48 (56) 622 10 53
  fax:  48 (56) 622 05 23

   

   
  ul. Sidorska 165
  21
  -500 Biała Podlaska

  tel.:  48 (83) 357 01 91

   
   

  Biuro sprzedaży czynne: 

  Czynne pn.-pt. w godz. 7-18, sob. 8-13
  Biuro sprzedaży czynne: 

  Czynne pn.-pt. w godz. 8-18, sob. 8-13
  Biuro sprzedaży czynne: 

  Czynne pn.-pt. w godz. 7-17, sob. 8-13
  Biuro sprzedaży czynne: 

  Czynne pn.-pt. w godz. 8-18, sob. 8-13
  Biuro sprzedaży czynne: 

  Czynne pn.-pt. w godz. 8-18, sob. 8-13
  Tomasz Pokropski tel. 48 500 121 607 

  Jerzy Szymaniuk tel. 48 533 069 216

  Sławomir Dobreńczyk tel. 48 533 306 730


  Łukasz Drabik tel. 48 533 306 524

  Paweł Kicior tel. 48 533 306 633

   

  Jacek Malinowski tel. 48 533 306 503

  Michał Wroński tel. 48 533 306 575

  Tomasz Jakubowski tel. 48 533 306 577

  Marcin Zyskowski tel. 48 533 306 578

  Krzysztof Lubczyński tel. 48 533 306 579

  Andrzej Boryś tel. 48 533 307 511

   

  Robert Czaban tel. 48 533 306 528

  Andrzej Wasilewski tel. 48 533 306 527

  Marcin Martyniuk tel. 48 533 306 615

  Marcin Chwalczuk tel. 48 533 306 638

  Grzegorz Gawlik tel. 48 533 306 529


  ul.
  Nowohucka 92A
  30-728 Kraków

  tel.:   48 (12) 347 87 10
  fax:   48 (12) 347 87 15

   


  ul. Kłobucka 11
  02-699 Warszawa
   
  tel.: 48 (22) 843 36 01

  fax:
  48 (22) 843 36 01

   


  ul.
  Narodowych Sił Zbrojnych 4
  09-400 Płock
   
  tel.:
  48 (24) 366 33 32
   

    


  ul.
  Boya-Żeleńskiego 25
  35-105 Rzeszów
   
  tel.:
  48 (17) 864 14 14
  fax:
  48 (17) 861 27 73

   


  ul.
  Batalionów Chłopskich 82
  25-671 Kielce

  tel.:   48 (41) 345 15 35
           48 (41) 345 29 548


    

  Biuro sprzedaży czynne: 

  Czynne pn.-pt. w godz. 8-18, sob. 8-13

   

  Biuro sprzedaży czynne: 

  Czynne pn.-pt. w godz. 8-18, sob. 8-13

      

  Biuro sprzedaży czynne: 

  Czynne pn.-pt. w godz. 8-18, sob. 8-13

   

  Biuro sprzedaży czynne: 

  Czynne pn.-pt. w godz. 8-18, sob. 8-13

    

  Biuro sprzedaży czynne: 

  Czynne pn.-pt. w godz. 8-18, sob. 8-13

   

  Kazimierz Kruczek tel. 48 533 306 680

  Daniel Półtorniak tel. 48 533 346 660

  Mariusz Szeląg tel. 48 533 346 665

  Norbert Podolecki tel. 48 533 336 667

  Tomasz Sroka tel. 48 533 346 661

  Krzysztof Kowalczyk tel. 48 533 336 661

  Jakub Kawalec tel. 48 533 306 686

  Krzysztof Majewski tel. 48 601 999 850

  Artur Pergoł tel. 48 533 336 680

  Krzysztof Gęca tel. 48 533 301 523

  Paweł Śledzianowski tel. 48 729 054 335

  Przemysław Chojnacki tel. 48 729 054 339

  Jarosław Borowski tel. 48 729 054 336

  Marcin Maciak tel. 48 729 054 338

  Bogdan Łyziński tel. 48 729 054 337

  Marcin Idzik tel. 48 691 492 316

  Jacek Dłuski tel. 48 607 573 999

  Łukasz Herjan tel. 48 691 492 315
  Marcin Ciosk tel. 48 533 306 526

  Mateusz Grzegorczyk tel. 48 533 306 623

  Paweł Drogosz tel. 48 533 306 569

  Dominik Wilkos tel. 48 533 306 507

     


  ul.
  Składowa 3
  10-421 Olsztyn
   
  tel.:
  48 (89) 526 72 90

   
   


  Kępina 10b
  05-600, Grójec
   

  tel.:
  48 (48) 307 07 14, (48) 307 02 15

   

   
     

  Biuro sprzedaży czynne: 

  Czynne pn.-pt. w godz. 8-18, sob. 8-13

   

  Biuro sprzedaży czynne: 

  Czynne pn.-pt. w godz. 8-18, sob. 8-13


    

   
     

  Jakub Zimowski tel. 48 533 316 032

  Kamil Kępka tel. 48 533 316 043

  Wiktor Nicewicz tel. 48 533 316 047

  Bartosz Janik tel. 48 533 316 040

  Jarosław Żuchowski tel. 48 533 316 036
  Robert Sulikowski tel. 48 690 085 060

  Michał Cieślak tel. 48 733 085 060

  Tomasz Krzesiński tel. 48 533 302 926

  Marcin Jamka tel. 48 791 085 060

   

   
           

   

     
  NIP 118-178-85-86
  Numer konta: 82 1090 1014 0000 0001 0376 5565